Oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych

Oświadczam, że nabywane przeze mnie wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późń. zmianami).